Category: BossKeteP

BossWaShirazuIsoiDeAruitekiteBokuraWoTasuketeP – Norainu Shissou-Biyori

[admin comment] there is no fucking way i am putting the P’s full name in the categories.

Norainu Shissou-Biyori
Lyrics: BossWaShirazuIsoiDeAruitekiteBokuraWoTasuketeP
Composition: BossWaShirazuIsoiDeAruitekiteBokuraWoTasuketeP
Arrangement: BossWaShirazuIsoiDeAruitekiteBokuraWoTasuketeP
Vocal: KAITO, MEIKO

ryoume hiraku asamoya to
atari hibiku taiyou no oto
tada kakero to sasayaku toki wa
norainu no ashi to tsuchibokori
Read more »